Monthly Archives: January 2015

Doethineb Heb Atebion: Dechreuwch eich teith athronyddol yfory!

Mae’r modiwl hwn yn dechrau yfory 19.00-21.00 yn yr Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd. Manylion Advertisements

Wisdom Without Answers: Begin your philosophical journey tomorrow!

This module begins tomorrow 19.00-21.00 in the John Percival Building, Cardiff University. Details

Faith, Hope & Charity: A Guide for the Wicked – Starts tomorrow!

This new module starts tomorrow 14.00-16.00 in the John Percival Building, Cardiff University. Details

Ffydd, Gobaith & Chariad: Arweiniad i’r Cythreulig – Dechrau yfory!

Mae’r modiwl newydd hwn yn dechrau yfory 14.00-16.00 yn yr Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd. Manylion